90-talet

90-talet var ett stort årtioende för DSV:s studentkultur. Efter att DSV flyttade till Kista blev möjligheterna för en bättre studentkultur större och idéerna om en egen pub startades.

  – I Elektrum dit DSV flyttade 1990 så startades studentpuben. Den startade
1993 om jag inte missminner mig och var flitigt besökt. I början väldigt
provisoriskt typ DISK tog med ett par backar öl till ett rum … Men sedan
så fick DISK en lokal för puben, först ganska liten men i slutet av
90-talet en ganska stor lokal, säger studierektorn för DSV, Stefan Möller.

1997 fick institutionen priset för SU:s bästa grundutbildningsinstitution.

  – Priset för årets utbildningsinstitution instiftades först 1996. DSV fick priset 1997 och vad jag vet har ingen institution fått priset mer än 1 gång, förklarar Möller.

DISK – studentkåren – grundades 1990, och studenttidningen “Systembladet” startades 1991. Förutom dessa historiska händelser grundades också Studentrådet år 1990.
Systembladet slutade dessvärre ges ut för några år sedan men ingen vet exakt när.

 – Systembladet gavs ut ett antal
år men till sist fanns det ingen som ville ta över ansvaret och den
slutade ges ut, men jag vet inte exakt när, berättar Möller.

Förutom IT-bubblan som dök upp under den senare delen av 90-talet och sedan sprack är det mest anmärkningsvärda under årtionendet hur internet så snabbt etablerade sig i hushållen. När mycket annat i samhället, som sättet vi kör bilar, åker tåg och hur vi använder energi, stått stilla kan man säga att internet kom, etablerade sig och segrade. World Wide Web kom till 1990.

Vår egen tolkning av DSV:s 90-tal finns representerad i en video nedan:

DSV 90-talet

Annonser