60-talet

DSV startade år 1966 upp verksamheten genom utbildning och forskning inom IT och är med det Sveriges äldsta institution för informationsteknik. DSV startade då på KTH:s campus. På denna tid fanns inga program, utan endast enstaka kurser. Institutionen var väldigt färsk och liten och hade inget större antal studenter.

1966 lanserades färg-tv, en teknisk bedrift som gav ett fint avslut på det tekniska årtioendet.

Vår egen tolkning av DSV:s 60-tal finns representerad i en video nedan:

DSV 60-talet

Annonser