2010-talet

I takt med att utvecklingen inom teknik och it raskt gått framåt har också DSV, beläget i Sveriges Silicon Valley, gått framåt. Med en omsättning på 243 miljoner kronor, 178 anställda och 5400 studenter år 2015 har DSV blivit en gigant inom IT-världen. När DSV också flyttade till NOD-byggnaden 2014 innebar det en stor uppgradering när det både gäller lokaler och utbildningen.

DSV:s studierektor Stefan Möller beskriver flytten som ett stort upplyft som innebar nya tekniska möjligheter:
  – Flytten innebar att vi fick mer ändamålsenliga lokaler. T.ex. har vi alla
grupprummen med datorstöd som efter vad jag förstår är mycket uppskattade,
sådana rum fanns inte förut. Dessutom nya lokaler vilket känns snyggt och
trevligt, berättar Möller.
2010-talet har fört med sig nya fantastiska, vidareutvecklade produkter som gjort allt så mycket mer mobilt och digitalt. Produkter så som allt fler Iphones, Ipads och det nya Chromecast har satt ribban högt för kommande årtionden.

Vår egen tolkning av DSV:s 2010-tal finns representerad i en video nedan:

DSV 2010-talet

Annonser